Rador

Stârnind văzduhul… – „În fine, ne vedeam aviatori!”

-
La 4 iulie 1920 a luat ființă Centrul de Instrucţie al Aviaţiunii, cu misiunea de a perfecţiona pregătirea personalului aeronautic necesar aviaţiei române. În toată perioada interbelică, la Cotroceni a funcţionat Şcoala pregătitoare de ofiţeri naviganţi, la Tecuci Şcoala militară de pilotaj şi antrenament, iar în Buzău Şcoala de perfecţionare pentru piloţi de război, având […]