Rador

Şoareci cu părinţi de acelaşi sex

-
În premieră, în cadrul unui studiu care lărgeşte frontierele ştiinţei reproductive, s-au obţinut şoareci sănătoşi provenind de la două mame. S-au mai născut şi şoareci cu doi taţi, dar aceştia au supravieţuit doar două zile, după cum a raportat echipa de specialişti chinezi care a anunţat reuşita experimentului. Nu există perspectiva iminentă ca această tehnică […]