Politia de Frontiera

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/279 AL CONSILIULUI

-
REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/279 AL CONSILIULUI din 18 februarie 2019 privind punerea în aplicare a articolului 11 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 753/2011 privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane, grupuri, întreprinderi și entități având în vedere situația din Afganistan