Rador

PORTRET: Dimitrie Gusti – creatorul sociologiei româneşti, fost preşedinte al CA al Radiodifuziunii

-
Motto: „Menirea înaltă a radiofoniei constă tocmai în totalitatea condiţiilor ce o determină a transforma şi crea în noi trebuinţe spirituale, pe care ea singură are calitatea de a le satisface … Organizarea programelor de radio nu poate fi deci un product întâmplător, arbitrar, capricios şi subiectiv, ci ea trebuie să fie o bine chibzuită […]