Politia de Frontiera

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (PESC) 2019/285 A CONSILIULUI din 18 februarie 2019

-
DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (PESC) 2019/285 A CONSILIULUI din 18 februarie 2019 privind punerea în aplicare a Deciziei 2011/486/PESC privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane, grupuri, întreprinderi și entități având în vedere situația din Afganistan