Agerpres

Comisarul european Corina Creţu speră că viitorul cadru financiar multianual va fi adoptat înaintea alegerilor europene

Romani in lume -
Trimisul special al AGERPRES, Tudor Martalogu, transmite: Comisarul european pentru politică regională, Corina Creţu, şi-a exprimat miercuri speranţa că viitorul cadru financiar multianual (2021-2027) va fi adoptat până la alegerile europarlamentare din mai 2019, ea susţinând în sesiunea plenară a Comitetului European al Regiunilor (CoR) propunerea Comisiei Europene (CE) privind viitorul politicii de coeziune. ''Am avut astăzi o întâlnire între Colegiul comisarilor şi guvernul României, ţara care va prelua preşedinţia Consiliului UE la 1 ianuarie, şi sperăm că viitorul cadru financiar multianual va fi adoptat înaintea alegerilor europene din mai 2019, astfel încât toate programele să poată începe la 1 ianuarie 2021. Cred că trebuie să luptăm împreună pentru a ajunge la un acord până la alegerile europene'' de anul viitor, a spus ea. Creţu a amintit de propunerea CE de a spori ratele de cofinanţare pentru trei categorii de regiuni - regiuni mai puţin dezvoltate, regiuni de tranziţie şi regiuni mai dezvoltate. În luna mai, Comisia Europeană a publicat proiectul său pentru următorul buget al UE pentru 2021-2027, propunând o reducere cu 10% a fondurilor destinate politicii de coeziune şi o scădere de peste 15% a fondurilor destinate agriculturii. O lună mai târziu, executivul comunitar a prezentat pachetul de propuneri de reformare a politicii UE de dezvoltare regională şi de coeziune - cel mai puternic instrument de investiţii al Uniunii Europene, ce reprezintă în prezent o treime din bugetul UE. Cadrul financiar multianual (CFM) stabileşte cheltuielile bugetare ale UE pentru o perioadă de şapte ani. CFM actual, care acoperă perioada 2014-2020, se apropie de final. Instituţiile europene şi statele membre negociază în prezent noul cadru financiar multianual pentru 2021-2027. Această negociere are loc într-un context extrem de tensionat, marcat printre altele de ieşirea Regatului Unit din UE (care ar putea duce la un deficit bugetar de peste 10 miliarde de euro pe an pentru Uniunea Europeană) şi de necesitatea ca blocul comunitar să finanţeze noi priorităţi, precum imigraţia, securitatea, controlul frontierelor etc. Reprezentanta CE a menţionat că propunerea ca TVA să fie cheltuială eligibilă pentru proiecte cu costuri totale sub 5 milioane euro vizează simplificarea procedurilor, însă măsura trebuie să fie însoţită de măsuri ale statelor membre astfel încât să se evite suprareglementarea. În intervenţiile lor, majoritatea vorbitorilor au salutat faptul că politica de coeziune se va aplica în continuare tuturor regiunilor europene, majoritatea resurselor sale fiind concentrate pe zonele cele mai vulnerabile. Unii membri ai CoR au subliniat importanţa reintroducerii unei abordări bazate pe gestiunea parţială (statele membre/regiuni), în conformitate cu principiile-cheie recunoscute ale parteneriatului şi guvernanţei pe mai multe niveluri. Catiuscia Marini, preşedinta regiunii italiene Umbria, co-raportoare a CoR pentru viitorul politicii de coeziune pentru 2021-2027, s-a pronunţat pentru consolidarea gestionării comune a politicii de coeziune prin întărirea rolului autorităţilor locale şi regionale în gestionarea programelor cât mai aproape de cetăţeni. Ea s-a opus oricărei forme de centralizare a fondurilor regionale, întrucât s-ar afecta investiţiile în regiuni şi oraşe. Comitetul European al Regiunilor este adunarea UE a reprezentanţilor regionali şi locali din toate statele membre UE. Creat în 1994 după semnarea Tratatului de la Maastricht, CoR are drept misiune implicarea autorităţilor locale şi regionale în procesul de luare a deciziilor în UE şi de a le informa în legătură cu politicile Uniunii. Parlamentul European, Consiliul UE şi Comisia Europeană consultă CoR în domeniile care vizează regiunile şi oraşele europene. Toţi cei 350 de membri ai CoR şi 350 de supleanţi trebuie fie să aibă mandat electoral, fie să fie răspunzători politic faţă de o adunare de aleşi în regiunile şi oraşele lor. Comisia CoR responsabilă îl desemnează pe unul din membrii săi - numit raportor - să elaboreze un aviz privind propunerea legislativă, care este apoi supus la vot într-o sesiune plenară a CoR. Dacă obţine majoritate de voturi, avizul este adoptat şi transmis celorlalte instituţii ale UE.AGERPRES/(AS - editor: Sorin Popescu, editor online: Irina Giurgiu)