Politia de Frontiera

Anunț privind proba scrisă la concursurile pentru ocuparea funcțiilor de angent III (și conducător auto) la Direcția de Asigurare Logistică

-
Proba scrisă la concursul organizat pentru ocuparea funcțiilor de agent III (și conducător auto) la Direcția de Asigurare Logistică a Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, prevăzute la poziţiile 22 și 23 din statul de organizare al direcției, prin încadrare directă ca poliţist, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, se va desfășura în data de 01.2019, orele 09.00 la sediul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră din București, Bd. Geniului nr. 42C, sector 6. P