Formulare europene

Formularul E 120

Atestat privind drepturile la prestaţiile în natură pentru solicitanţii de pensie şi membrii familiei lor

Formularul E 120, este utilizat pentru lucrătorii salariaţi şi independenţi care încetează a mai avea dreptul la prestaţii în natură conform legislaţiei ultimului stat competent, ca urmare a activităţii precedent exercitate, în timp ce o cerere de pensionare este în curs de instrumentare.

Persoanele care solicită formularul E 120 vor depune la sediul caselor de asigurări o cerere însoţită de următoarele documente:

a) copie de pe cartea de identitate/buletinul de identitate;
b) copie de pe cererea de pensionare;
c) dovada reşedinţei pe teritoriul altui stat membru, pentru solicitantul de pensie şi membrii de familie.

Notă: Documentele emise în limbile europene altele decât limba română vor fi depuse şi în traducere legalizată