Formulare europene

Formularul E 115

Cerere de prestaţii în bani pentru incapacitate de muncă

Formularul E 115 se utilizează numai pentru lucrătorul sau şomerul aflat în incapacitate de muncă, în caz de boală, maternitate, accident de muncă sau boală profesională, pe teritoriul unui alt stat membru decât statul competent.

Lucrătorul sau şomerul aflat în incapacitate de muncă adresează instituţiei de la locul de reşedinţă sau de şedere, în termen de 3 zile de la începerea incapacităţii de muncă, un aviz de încetare a lucrului sau un certificat de incapacitate de muncă.