Formulare europene

Formularul E 104

Atestat privind totalizarea perioadelor de asigurare, de muncă sau de reşedinţă
Formularul E 104 totalizează perioadele de asigurare realizate pe teritoriul a două sau mai multe state membre.

Persoanele care solicită formularul E 104 vor depune la sediul caselor de asigurări o cerere însoţită de următoarele documente:

a) copie de pe cartea/buletinul de identitate sau de pe certificatul de naştere, după caz;
b) copie de pe cartea de muncă sau, în cazul lucrătorilor independenţi, declaraţia de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii;
c) orice alte documente care atestă perioade de asigurare pentru boală sau maternitate.

Notă: Documentele emise în limbile europene altele decât limba română vor fi depuse şi în traducere legalizată.