Formulare europene

Formulare europene

Securitatea socială este un factor cheie privind dreptul fundamental a persoanelor la libera circulație. Libera circulație în interiorul Uniunii Europene necesită prin urmare protejarea acestui drept.

Regulamentul European 1408/1971 și normele de implementare 574/1972 ale acestui regulament oferă soluții practice pentru problemele transfrontaliere din domeniul asigurărilor sociale și de sănătate.

Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate

Acoperă servicii medicale neprevăzute intimpul unei șederi temporare într-un alt stat menbru al Uniunii Europene.