Formulare europene

Formular E121

Atestat pentru înscrierea titularilor de pensie, a membrilor familiei acestora și actualizarea listelor

Acest formular se adresează pensionarilor și mebrilor familiei care își au reședința pe teritoriul altui stat membru EU.

Formularul E 121este eliberat pentru a permite atât titularului de pensie sau de rentă, cât şi membrilor familiei acestuia, fie că îşi au sau nu reşedinţa împreună cu acesta, să beneficieze de prestaţiile în natură de boală sau maternitate, acordate în numele instituţiei competente de către instituţia de la locul de reşedinţă, în conformitate cu prevederile legislaţiei pe care aceasta din urmă o aplică.

Persoanele care solicită formularul E 121 vor depune la sediul caselor de asigurări o cerere însoţită de următoarele documente:

a) copie de pe cartea de identitate/buletinul de identitate;
b) copie de pe decizia de pensionare;
c) dovada reşedinţei pe teritoriul altui stat membru, pentru solicitantul de pensie şi membrii de familie.

Notă: Documentele emise în limbile europene altele decât limba română vor fi depuse şi în traducere legalizată.